MEDIO AMBIENTE: Prevención e Descontaminación

Publicado el por N.B. / Alberto Rodríguez (autor)

Localizacion(es): Vigo

 (photo: )

A empresa o ser formada por técnicos orixinalmente tiña e ten como principal tarefa a comercialización de productos para a prevención e descontaminación de solo e auga. Con estes productos que temos en exclusiva e que eran innovadores en España tiñamos unha desvantaxe triple. A nosa inexperiencia en ventas. Introducir novos produtos nunha cultura corporativa como o español, que é pouco dado a probar algo novo ou innovador. E a cousa máis difícil que é a consolidación das ventas. Polo tanto superados eses obstáculos poderíamos facer funcionar a nosa empresa e gañarnos a vida no que nos gusta.

O noso segundo obxectivo que todos os socios estaban ansiosos de chegar desde o inicio, isto é porque poderíamos agregar o noso principal activo que é a experiencia técnica, sería alcanzar a facer os nosos propios proxectos de I+D+i, o cal ata a data de hoxe isto foi posible grazas a empresa consultora Amets.

Analizando o exposto, foi moi reto e difícil que ata hoxe segue sendo.

Dende o principio, grazas ao entusiasmo, esforzo e querer facer as cousas dereito, gañamos en experiencia e un mellor coñecemento dos puntos fortes, puntos débiles, ameazas e, especialmente, as oportunidades dispoñibles no mercado. Cando eres peme apareces en todolos lugares nomeado por todo o mundo como peza clave, pero a realidade é que as debilidades e ameazas son intensificadas de forma exponencial e só poden ser combatidas con traballo duro, sacrificio, desexo de querer facer as cousas dereito e só entón pode alcanzar os obxectivos que tes marcados.

Hoxe, nun mercado como o medio ambiente, que aínda que haxa unha maior sensibilización e información na sociedade, é o primeiro lugar onde as empresas cortan custos. É por iso que o reto e permanecer no mercado de hoxe é sinónimo de éxito e que estamos facendo as cousas ben.

Quizais sería interesante deternos neste sector e aprender a esencia do mesmo e comprender o significado de palabras como desenvolvemento sostible. A natureza e o medio ambiente, seguen a ensinar o home e este está constantemente aprendendo con ela. Se puidésemos deternos a ollar, aprender un pouco dela e fosemos capaces de transpolar este coñecemento nas nosas casas, familias e empresas poderíamos quizás redireccionar a sociedade hacia uns principios e valores quenos axudaran a todos a vivir de forma máis sostible.

Volvendo ao mundo dos negocios. Actualmente non hai ningunha posibilidade de descoido, erro ou deixar algo a improvisacióno tendo que facer varias estratexias para a mesma acción. Cada vez son máis as exisencias no mercado o cal fan necesarias alianzas ou colaboracións entre empresas para desenvolver e innovar e, así, permanecer no mercado.

Estas alianzas e colaboracións deben ser moi ben analizadas, porque un erro dos outros é tamén o teu. É por iso que ademáis das esixencias propias na empresa, estas esixencias deben aumentar nas alianzas e colaboracions. Neste caso BIOTECDES foi capaz de cumprir o seu segundo obxectivo a través da colaboración estratéxica coa consultora Grupo Amets. A cal, grazas ao bo traballo dos irmáns Juan José e Xesús Fernandez, os cales foron capaces de capitanear con éxito nun mundo novo e descoñecido para nós como son os proxectos de I+D+i coa dificultade engadida do entorno económico no que vivimos.

www.biotecdes.com