Más de 800 asistentes en la conferencia organizada por el Gobierno Vasco con motivo de Internet Eguna

Publicado el por N.B // REDACCIÓN (autor)

 (photo: )
  • El director de Innovación de SPRI subrayó la importancia de “maximizar las oportunidades que representan las TIC para mejorar la competitividad y la calidad de vida” 

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad está celebrando el día mundial de internet (17 de mayo), Internet Eguna, con la participación de 800 profesionales en la conferencia “Internet 2013: lo que conocías ya es historia”. Durante toda la semana, SPRI está organizando una seria de actos en los que se está trasladando el objetivo del Gobierno Vasco de aplicar las tecnologías de la información (TIC) en la empresa vasca con el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad de vida.

Las conferencias, celebradas en los tres Parques Tecnológicos e impartidas por Javier Eguíluz y Miguel Sánchez, han hecho una incursión en el futuro de la red. “Internet 2013; lo que conocías ya es historia”, ha ayudado a los participantes a ponerse al día y conocer lo último que está sucediendo en Internet, lo que es vanguardia en la red y, sobre todo, las tendencias que definirán su futuro más inmediato.

Aitor Cobanera, director de Innovación, Tecnología y Sociedad de la Información de SPRI, en su intervención de apertura de la jornada celebrada hoy en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, ha trasladado a los asistentes las líneas marcadas en la Agenda Digital de Euskadi para optimizar los recursos que ofrecen las TIC, y con ello mejorar la competitividad de las empresas y la calidad de vida de los ciudadanos, y que son: impulsar la capacitación tecnológica, integración y accesibilidad social para todas las personas y organizaciones, asegurar la disponibilidad e interoperatividad de unas infraestructuras de última generación, seguras, capaces, accesibles, asequibles y ultrarrápidas y, por último, fomentar la confianza y seguridad digital.

Con motivo de la celebración del Internet Eguna2013, además de esta jornada, se han organizado a lo largo de esta semana múltiples acciones en Alava, Bizkaia y Gipuzkoa dirigidas a públicos diversos con mayor o menor conocimiento de tecnologías con el propósito de poner la red y sus posibilidades al servicio de los ciudadanos. Cabe destacar los siete talleres sobre “Cómo atraer el tráfico cualificado a tu negocio”, iniciativas dirigidas al sector turístico,  "Altxortik- En busca del Tesoro escondido", y las jornadas Betor que dan a conocer las experiencias de los emprendedores euskaldunes. En esta ocasión, Haritz Rodriguez comparte su proyecto de sistematizar la relación que existe entre marcas y bloggers.

Internet eguna se ha celebrado en Euskadi por octavo año consecutivo y se enmarca dentro de la iniciativa Enpresa Digitala de SPRI.

 

800etik gora parte-hartzaile Eusko Jaurlaritzak Internet Egunaren karietara antolatutako hitzaldian

  • SPRIko Berrikuntza zuzendariak azpimarratu zuen zeinen garrantzitsua den “IKTek lehiakortasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko dakartzaten aukerak maximizatzea”

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila Interneten Eguna (maiatzaren 17a) ospatzen ari da 800etik gora profesional elkartu dituen ”Internet 2013: ezagutzen zenuena historia da dagoeneko” hitzaldiarekin. Astean zehar SPRIk hainbat ekitaldi antolatu ditu, zeintzuen bidez azaldu nahi baita Eusko Jaurlaritzak Informazio Teknologiak (IKT) aplikatu nahi dituela euskal enpresan, lehiakortasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko.

Hiru Teknologi Parkeetan eskainitako hitzaldietan Javier Eguíluz eta Miguel Sánchezek Sarearen etorkizunari buruz hitz egin dute.  “Internet 2013; ezagutzen zenuena historia da dagoeneko” hitzaldian aukera eman zaie bertaratutako guztiei jakiteko zer den Interneten une honetan gertatzen ari dena, zeintzuk diren abangoardiak Sarean eta, batez ere, zein joera izango diren erabakigarriak etorkizun hurbilean.

SPRIko Berrikuntza, Teknologia eta Informazio Gizarteko zuzendari Aitor Cobanerak Bizkaiko Zientzia eta Teknologi Parkean eman duen irekiera hitzaldian azaldu du zein ildo finkatu dituen Euskadiko Agenda Digtialak IKTen baliabideak optimizatzeko, eta bide horretatik, enpresen lehiakortasuna eta hiritarren bizi-kalitatea hobetzeko. Hauek dira ildo horiek: gaikuntza teknologikoa bultzatzea, integrazioa eta gizarte-irisgarritasuna sustatzea pertsona eta erakunde guztientzat; azken belaunaldiko azpiegitura seguru, trabatu, irisgarri, eskuragarri eta ultrazkarren erabilgarritasuna eta elkarrekiko eraginkortasuna segurtatzea; eta, azkenik, konfiantza eta segurtasun digitala sustatzea.

2013ko Internet Egunaren karietara, aste honetan hainbat publikori –teknologiei buruzko ezagutzak dituztenei eta ez dituztenei- zuzendutako makina bat ekitaldi antolatu dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Sarea eta Sarearen aukerak hiritarren zerbitzura jartzeko. Aipatzekoak dira "Erakarri trafiko kualifikatua zure enpresa-negoziora" izenburupean antolatu diren zazpi tailerrak, turismo sektoreari zuzendutako "Altxortik-Altxorraren bila" ekimenak eta Betor jardunaldiak, euskal ekintzaileen esperientziak ezagutzera ematen dituztenak.

Aldi honetan Haritz Rodriguezek hizpide hartu du marken eta blogger-en arteko harremana sistematizatzeko abiatu duen proiektua.

Internet Eguna zortzigarren urtez jarraian ospatu da Euskadin eta SPRIren Enpresa Digitala ekimenaren barruan kokaturik dago.