Kutxabank cierra con éxito su primera emisión de cédulas hipotecarias / Kutxabankek arrakastarekin itxi du hipoteka-zedulen lehen jaulkipena

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )

Kutxabank ha cerrado en menos de una hora y con una gran acogida la primera emisión de cédulas hipotecarias lanzada por el Grupo financiero vasco. La emisión se ha fijado en 750 millones de euros, con un plazo de amortización de 4 años.

El rendimiento de los bonos se ha establecido en 220 puntos básicos sobre mid-swaps, referencia utilizada en estas emisiones. La mayor parte de la operación, que ha contado con una demanda cinco veces superior a su importe -213 solicitudes de compra por un total de 3.800 millones de euros-, ha sido suscrita por inversores institucionales procedentes de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Alemania, Francia y otros países europeos.

Barclays, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole y Natixis han sido los bancos colocadores en esta operación. La emisión ha sido valorada por las agencias internacionales Moody´s y Standard & Poor´s con una calificación a largo plazo de A3 y AA-, respectivamente.

Las cédulas hipotecarias son títulos de renta fija que están garantizados por la cartera hipotecaria y por el balance de las entidades financieras. La emisión refuerza la solidez y la óptima posición de liquidez de Kutxabank, una de las entidades más capitalizadas del sector financiero, con un patrimonio neto que supera los 5.000 millones de euros.

 

Kutxabankek ordubete baino gutxiagoan, harrera bikainarekin, itxi du euskal finantza Taldeak egin duen lehen hipoteka-zedulen jaulkipena. Jaulkipen hori 750 milioi eurotan finkatu da, amortizaziorako 4 urteko epearekin. 

Bonoen errendimendua, era honetako jaulkipenetan eredu den mid-swaps mailaren gainetik 220 puntutan kokatu da. Eragiketak eskaintza baino bost aldiz eskari handiagoa izan du, guztira 213 erosketa-eskaintza jaso baitira, 3.800 milioi euroko balioarekin. Operazioaren zatirik handiena atzerriko erakunde-inbertsoreek eskuratu dute, hala nola Ameriketako Estatu Batuetakoak, Kanada, Txina, Japonia, Alemania, Frantzia edota beste europar herrialdeetakoak.

Barclays, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole eta Natixis izan dira operazioa kokatu duten bankuak. Nazioarteko Moody´s eta Standard & Poor´s kalifikazio-agentziek epe luzerako A3 eta AA- balorazioak ezarri dizkiote, hurrenez-hurren, eragiketa honi.

Hipoteka-zedulak errenta finkoko tituluak dira, finantza-erakundeen hipoteka-zorroak eta balantzeak bermaturikoak. Jaulkipen honek Kutxabanken sendotasuna eta likidotasun-egoera ona indartzen ditu, finantza sistema osoko erakunde kapitalizatuenetakoa da eta bere ondare garbia 5.000 milioi eurotik gorakoa da.