Un nuevo fondo de renta fija de Kutxabank ofrece una rentabilidad del 2% TAE, muy superior a los tipos actuales de referencia del mercado

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )
  • Con un plazo de 30 meses, ‘Kutxabank RF Abril 2016 FI’ invierte la mayor parte de sus activos en deuda pública del Estado y puede contratarse desde 100 euros.
  • El nuevo producto está dirigido a inversores de perfil moderado que buscan una rentabilidad definida en la fecha de vencimiento de la cartera.

Kutxabank acaba de lanzar al mercado ‘RF Abril 2016 FI’, un nuevo fondo de inversión de renta fija con una rentabilidad objetivo del 5,14% sobre la inversión en el fondo a fecha del 18 de octubre 2013 (2% TAE), siempre que la inversión se mantenga hasta el fin del periodo, establecido el 29 de abril de 2016. Esta atractiva rentabilidad potencial se sitúa muy por encima de los tipos actuales del mercado (el Euribor a 12 meses quedó fijado a principios de agosto en torno al 0,53%).

Con un plazo de inversión de sólo 30 meses, ‘Kutxabank RF Abril 2016 FI’ invierte gran parte de sus activos en deuda pública del Estado, que sigue ofreciendo unos tipos de inversión superiores a otros emisores de referencia, y mantiene estable la estructura de la cartera hasta su vencimiento. Todo ello ofrece un buen equilibrio entre rentabilidad y riesgo.

El nuevo producto que comercializa Kutxabank permite realizar una interesante planificación fiscal: hasta que no se reembolsa no se tributa, y la inversión puede ser traspasada de un fondo a otro, sin cotizar por los rendimientos acumulados. Además, en los territorios forales de la Comunidad Autónoma de Euskadi se aplican coeficientes de actualización que reducen la tributación de ganancias y también la retención practicada.

El nuevo fondo, que puede contratarse desde 100 euros y sin límite máximo, se configura como una alternativa interesante para aquellos inversores de perfil moderado que busquen un objetivo de rentabilidad conocido y que tengan como objetivo mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la cartera.

No obstante, para aquellos supuestos en los que el partícipe precise disponer de su inversión antes de la fecha de vencimiento, se han establecido dos ventanas de  liquidez en abril de 2014 y de 2015, en las que no se aplicarán comisiones de reembolso y en las que la disposición se realizará siempre a valor de mercado. 

 

Kutxabanken errenta finkoko fondo berri batek %2ko UTB errentagarritasuna ematen du, merkatuko egungo erreferentzia-tasak baino askoz altuagoa  

  • 30 hilabeteko epea du ‘Kutxabank EF Apirila 2016 IF’ fondoak, Estatuko zor publikoan inbertitzen ditu bere aktibo gehienak, eta 100 eurotik hasita kontrata daiteke 
  • Zorroaren muga-eguneratze datan  errentagarritasun zehatza nahi duten  profil moderatuko inbertsiogileei begira sortu da produktu berria

Kutxabankek merkatura kaleratu berri du ‘EF Apirila 2016 IF’, 2013ko urriaren 18an fondoko inbertsioaren gaineko %5,14ko helburu-errentagarritasuna duen errenta finkoko inbertsio-fondo berria (UTB %2), beti ere, inbertsioa epealdiaren amaiera arte mantenduz gero, hau da, 2016ko apirilaren 29ra arte. Lor litekeen errentagarritasun erakargarri hori merkatuko gaur egungo tasen oso gainetik dago (12 hilabeterako Euriborra %0,53aren inguruan kokatu baitzen abuztuaren hasieran).

30 hilabeteko inbertsio epea besterik ez du, eta ‘Kutxabank EF Apirila 2016 IF’ fondoak Estatuko zor publikoan inbertitzen ditu bere aktibo gehienak, erreferentziako beste jaulkitzaile batzuk baino inbertsio-tasa altuagoak ematen jarraitzen baitu. Gainera, zorroaren egitura egonkor mantentzen du muga eguneratu arte. Horrek guztiorrek errentagarritasuna eta arriskuaren arteko oreka ona ematen du.

Kutxabankek merkaturatu duen produktu berriak zerga-planifikazio interesgarria egitea ahalbidetzen du: berreskuratu arte ez da zergarik ordaintzen, eta inbertsioa fondo batetik bestera alda daiteke, metatutako etekinengatik kotizatu barik. Gainera, Euskadiko Autonomia Erkidegoko foru lurraldeetan irabazien gaineko zerga ordainketa nahiz egiten den atxikipena murrizten duten eguneratze-koefizienteak ezartzen dira.

100 eurotik gora kontrata daiteke fondo berria eta ez du gehieneko mugarik, beraz, aukera interesgarria da errentagarritasun zehatzeko helburua eta zorroaren muga-eguneratze datara arte inbertsioa mantendu nahi duten profil moderatuko inbertsiogileentzat.

Hala ere, partaideak bere inbertsioa muga-eguneratze data baino lehen erabili beharko balu, likidezia-leiho bi finkatu dira 2014ko eta 2015eko apirilean. Leiho horietan ez da itzulketa-komisiorik ezarriko eta erabilera merkatuko balioan egingo da beti.