El Gobierno vasco impulsa los negocios de empresas vascas con Norteamérica

Publicado el por N.B // REDACCIÓN (autor)

 (photo: )
  • Responsables de SPRI celebran hasta el viernes reuniones personales con empresas interesadas en ese área, tercer destino de las compañías de Euskadi.
  • Cerca de 80 empresas vascas disponen de implantaciones productivas, comerciales  o de servicios en EEUU.
  • Las empresas pueden recibir servicios personalizados de la red exterior de SPRI, desde elaboración de estudios de mercado, identificación de clientes y agendas de negocios hasta el apoyo a la implantación comercial y productiva.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, a través de su agencia empresarial SPRI, celebra desde este lunes y hasta el viernes encuentros con empresas vascas interesadas en implantarse en Norteamérica, el tercer mercado de destino de las compañías de Euskadi. Actualmente se estima que unas 80 empresas vascas disponen de implantaciones productivas, comerciales  o de servicios en EEUU.

Las reuniones empresariales se celebran entre los responsables de SPRI en Norteamérica, con  los directores de las oficinas de Estados Unidos y México y el coordinador de estas áreas en Bilbao. Se trata de encuentros personales donde las empresas pueden obtener, de primera mano, información sobre estos mercados y pueden, si lo estiman oportuno, concretar servicios personalizados de la red exterior de SPRI, desde elaboración de estudios de mercado, identificación de clientes y agendas de negocios hasta el apoyo a la implantación comercial y productiva.

Durante el lunes, se han organizado un total de 15  reuniones relativas a Estados Unidos, y 26 relativas a México.

Estados Unidos es el primer mercado a nivel global, y el tercer mercado de destino de las empresas vascas. Presenta interesantes oportunidades en múltiples sectores, destacando los bienes de equipo, energía, biotecnología, tecnologías de la información, y servicios empresariales. Las posibilidades de negocio se van a incrementar con la futura firma del tratado de libre comercio entre Europa y EEUU, que  se espera incremente de manera notable el comercio bilateral entre estas ambos.

México es el octavo destino de las exportaciones vascas. Se estima que más de 130 empresas vascas cuentan con establecimientos productivos, comerciales o de servicios en ese país. Es un mercado de alto crecimiento potencial con interesantísimas posibilidades tanto como mercado interno, como por su relación comercial en el área NAFTA y en la alianza del Pacífico. Las oportunidades de negocio se centran en la automoción, sector aeronáutico, ferroviario, herramienta, bienes de equipo e intermedios, materiales de construcción, medio ambiente, servicios a empresas.

Ambos países son considerados por el Gobierno vasco como países prioritarios de cara a la estrategia de internacionalización y su apoyo a las empresas vascas.

Los profesionales de la Red Exterior de SPRI dan apoyo y acompañan a cualquier iniciativa empresarial vasca en más de 70 países. El servicio que se ofrece a la empresa abarca todo tipo de apoyo e información, general y particular, sobre cuestiones relativas a países o áreas geográficas, o sobre aspectos concretos de proyectos de negocio reales que se presenten. Los profesionales de SPRI ayudan a analizar y reflexionar sobre aspectos, por ejemplo, si una posibilidad de negocio en el extranjero cuenta o no con los recursos humanos y económicos necesarios, si el producto es competitivo, o si el sector de actividad tiene nicho de mercado en el país elegido.

Además, proporcionan información de primera mano sobre la evolución y cambios de tendencia del consumo y sobre cómo han afectado esos cambios en las prioridades de los mercados, las oportunidades y dificultades de los principales países. 

 

Eusko Jaurlaritzak EAEko eta Ipar Amerikako enpresen arteko negozioak bultzatuko ditu

  • Ostiralera arte SPRIko arduradunek buruz buruko bilerak egingo dituzte Euskadiko konpainien hirugarren jomuga bihurtu den herrialde horrekin interesatutako enpresekin.
  • 80 bat euskal enpresak produkzio, merkataritza edo zerbitzu arloko ezarpenak dituzte AEBetan.
  • SPRIko kanpo sareak zerbitzu pertsonalizatuak eskain diezazkieke enpresei merkatu ikerketak prestatzeko, bezeroak eta negozio agendak identifikatzeko edo merkataritza eta produkzio ezarpenak egiten laguntzeko.

SPRI-enpresa agentziaren bitartez, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak bilerak egingo ditu astelehenetik ostiralera bitartean Ipar Amerikan --Euskadiko enpresen hirugarren jomugan-- ezarpenak egin nahi dituzten euskal enpresekin. Gaur egun 80 bat euskal enpresak produkzio, merkataritza edo zerbitzu arloko ezarpenak dituzte AEBetan.

Bilera horietan parte hartzen dute SPRIren Ipar Amerikako arduradunek, Estatu Batuetako eta Mexikoko bulegoetako zuzendariek eta bi zonalde horien Bilboko koordinatzaileak. Topaketa pertsonalak dira eta bilera horietan enpresek lehen eskutik jaso dezakete interesatzen zaizkien merkatuei buruzko informazioa; horrez gain, egoki iritziz gero posible dute baita ere SPRIko kanpo sarearen zerbitzu pertsonalizatuak eskatzea, dela merkatu ikerketak egiteko, dela bezeroak eta negozio agendak identifikatzeko edo dela merkataritza eta produkzio ezarpenetarako laguntzak lortzeko.

Astelehenean, Estatu Batuei buruzko 15 bilera eta Mexikori buruzko 26 daude hitzartuta.

Estatu Batuetakoa mundu mailako lehen merkatua da, eta hirugarren jomuga merkatua euskal enpresentzat. Aukera interesgarriak eskaintzen ditu hainbat sektoretan, batez ere hauetan: ekipo ondasunak, energia, bioteknologia, informazio teknologiak eta enpresa zerbitzuak. Negozio aukerak handitu egingo dira hemendik gutxira Europak eta AEBek sinatuko duten merkataritza askeko hitzarmenari esker, uste guztien arabera hitzarmen horrek nabarmen handituko baitu bi kontinenteen arteko alde biko merkataritza.

Mexiko zortzigarren tokian dago euskal esportazioen hartzaileen zerrendan. Ustez 130 bat enpresak dute produkzio, merkataritza edo zerbitzu ezarpenen bat Mexikon. Potentzial handiko merkatua da, aukera oso interesgarriak dituena bai bere barne merkatuaren ikuspegitik, bai NAFTA eremuarekin eta Pazifikoko aliantzarekin dituen harremanengatik. Negozio aukera handienak sektore hauetan daude: automozioa, aeronautika, burdinbideak, erreminta, ekipo ondasunak eta bitartekoak, eraikuntzako materialak, ingurumena eta enpresentzako zerbitzuak.

Eusko Jaurlaritzak lehentasunezko herrialdetzat jotzen ditu biak bere nazioartekotze estrategiaren barruan eta euskal enpresei laguntza emateko orduan.

SPRIren Kanpo Sareko profesionalek euskal enpresen edozein ekimen bultzatzen eta sustatzen dute 70etik gora herrialdetan. Euskal enpresei era guztietako laguntza eta informazio orokor nahiz partikularra ematen zaie, dela herrialde edo zonalde geografikoei buruz, dela aurkezten dituzten negozio proiektuen alderdi zehatzei buruz. SPRIko profesionalek lagundu egiten diete hainbat gai aztertzen eta hausnartzen, adibidez atzerriko negozio-aukera batek ba ote duen behar bezainbat giza eta diru baliabide, produktua lehiakorra ote den edo jarduera sektoreak ba ote duen merkatu nitxorik aukeratutako herrialdean.

Gainera, informazioa ematen dute jakiteko zein diren kontsumoaren bilakaerak eta kontsumo-joeren aldaketak, nolako eragina duten aldaketa horiek merkatuko lehentasunetan, zeintzuk diren herrialde garrantzitsuenetako aukera eta zailtasunak, eta abar.