El Gobierno Vasco, empresas y centros tecnológicos, representan a la biociencia vasca en Biospain

Publicado el por N.B // REDACCIÓN (autor)

 (photo: )

Una nutrida representación del sector 'bio' vasco participó en la feria española más importante de este sector en Santiago de Compostela, entre los días 24 y 26 de septiembre.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad acudió con la agencia Biobasque de SPRI y las empresas vascas Histocell, Noray y Praxis y el centro tecnológico Gaiker-IK4.

El sector vasco de las biociencias tendrá un escaparate inmejorable para mostrar sus credenciales en el marco de Biospain 2014, la feria de biotecnología más importante de España. En este evento, que se llevó a cabo en Santiago de Compostela entre los días 24 y 26 de septiembre, tomó parte una representación vasca formada por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, a través de la a Agencia BioBasque de SPRI,  y una nutrida representación empresarial del tejido biotecnológico vasco.

Biospain es una de feria con carácter bianual organizada por ASEBIO, la Asociación Española de Biompresas –este año con la colaboración de la Xunta de Galicia-, que tiene como objetivo proyectar la fortaleza del sector biotecnológico así como las relaciones entre los diferentes agentes del sector, empresas, centros de investigación, organismos públicos, etc. En su última edición, celebrada en Bilbao en 2012, la feria atrajo a 762 compañías expositoras, 1.850 delegados de 25 países y albergó unas 2.800 reuniones de trabajo.

Tanto la agencia Biobasque (SPRI) como Histocell, Noray, Praxis y Gaiker-IK4 contarán con stands propios en los que trasladó una muestra representativa de las capacidades de la BioRegión vasca.

Además, la agencia Biobasque (SPRI) organizó en el marco del programa oficial de actividades de Biospain una sesión el día 24, bajo el título “Key Enabling Technologies Applied  to BIO”, en la que intervino la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad del Gobierno Vasco Estibaliz Hernáez, y contó también con la participación de algunos de los principales agentes del sector biotecnológico vasco como las empresas MidatechBiogune, Praxis Pharmaceutical, Histocell, Dinakyn, Innoprot, BBD Biophenix, y el centro tecnológico Gaiker-IK4.

La viceconsejera abrió la sesión con una intervención en la que expuso la apuesta vasca, en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, por asentar y consolidar un espacio de generación de conocimiento científico y su traslación posterior a soluciones innovadoras en términos de producto en el ámbito biomédico o biotecnológico, así como en términos de generación de nuevas ideas de negocio.

Una apuesta que tiene su razón de ser en la implementación de políticas públicas de apoyo a sectores tradicionales como la industria y la fabricación avanzada, al tiempo que se contribuye a hacer frente a los nuevos retos a partir de la promoción de la diversificación hacia nuevos sectores intensivos en conocimiento como, por ejemplo el sector salud, en áreas dirigidas especialmente al envejecimiento, etc.

La sesión, que comenzó a las 15.00 horas, tuvo como objetivo mostrar la capacidad de la biotecnología como un sector intensivo en conocimiento que integra tecnologías como los nuevos materiales, la nanotecnología, la microtecnología y las TICs. También se habló de las ventajas competitivas que ofrece la convergencia entre las diferentes tecnologías y se presentaron casos prácticos de aplicaciones desarrolladas por las empresas en la bioregión.

Paralelamente, la Enterprise Europe Network (EEN), una red europea creada para apoyar a las pymes del continente, en la que participa la SPRI como responsable coordinador del Consorcio Basque EEN, entre otras entidades, organizó los encuentros bilaterales o partnering que sirvieronn para poner en contacto a pequeñas y medianas empresas con las compañías europeas más innovadoras del ámbito de la biotecnología y establecer futuras colaboraciones.

La bioregión vasca

El sector de la biotecnología cuenta en Euskadi con más de 70 compañías y una veintena de entidades dedicadas a la investigación entre universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y hospitales. Este sector, de importancia creciente en la economía vasca, ocupa actualmente a unas 26.500 personas y factura alrededor de 300 millones de euros al año.

 

 

Eusko Jaurlaritza, enpresak eta zentro teknologikoak euskal bio-zientziaren ordezkari Biospain azokan

Euskadiko “bio” sektorearen ordezkaritza zabal batek parte hartuko du irailaren 24tik 26ra bitartean Santiago de Compostelan egingo den Espainiako azoka garrantzitsuenean.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila han izango da SPRIko Biobasque agentziarekin eta baita ere Histocell, Noray eta Praxis enpresekin eta Gaiker-IK4 teknologi zentroarekin.

Bio-zientzien euskal sektoreak erakusleiho paregabea izango du bere kredentzialak erakusteko Biospain 2014 azokan, Espainiako bio-teknologia azoka garrantzitsuenean hain zuzen. Irailaren 24tik 26ra bitartean Santiago de Compostelan egingo den azoka horretara euskal ordezkaritza bat joango da, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak (SPRIko BioBasque Agentziaren bitartez) eta bio-teknologiaren euskal sektoreko enpresa ugarik osatua.

BioSpain azoka urte birik behin egiten da  ASEBIO-Espainiako Bio-enpresen Elkarteak antolatuta –aurten Galiziako Xuntaren laguntzarekin–, eta helburutzat du bio-teknologia sektorearen sendotasuna agerraraztea eta harremanak bultzatzea sektoreko eragile ugarien artean: enpresak, ikerketa zentroak, organismo publikoak, e.a. Azken edizioa Bilbon egin zen 2012an eta aldi hartan 762 enpresa erakusle eta 25 herrialdetako 1.850 ordezkari erakarri zituen eta 2.800 lan bilera inguru egin ziren.

Hala Biobasque (SPRI) agentziak nola Histocell, Noray, Praxis eta Gaiker-IK4k stand propioak izango dituzte euskal BioEskualdearen gaitasunak erakusteko.

Gainera, Biobasque (SPRI) agentziak saio bat antolatuko du hilaren 24an BioSpain azokako jardueren egitarau ofizialaren barruan. Jardunaldi horren izenburua “Key Enabling Technologies Applied to BIO” da eta bertan izango dira Estibaliz Hernáez, Eusko Jaurlaritzako Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun sailburuordea, eta berarekin batera bio-teknologiaren euskal sektoreko eragile nagusietako batzuk, hala nola MidatechBiogune, Praxis Pharmaceutical, Histocell, Dinakyn, Innoprot eta BBD Biophenix enpresak eta Gaiker-IK4 teknologi zentroa.

Sailburuordeak ekitaldiari hasiera emateko egingo duen hitzaldian hizpide hartuko du EAEk RIS3 Espezializazio Adimenduneko Estrategiaren markoan egin duen apustua, zeinaren helburua baita ezagutza zientifikoa sortzeko espazio bat eratu eta finkatzea eta ezagutza hori konponbide berritzaileetara eramatea bio-medikuntzaren edo bio-teknologiaren esparruko produktuak edo negozio ideia berriak sortuz.

Apustu horren funtsa da politika publikoen bidez laguntza ematea sektore tradizionalei, esaterako industria eta fabrikazio aurreratuari, eta horrekin batera  erronka berriei aurre egiten laguntzea,  ezagutzan intentsiboak diren sektore berrietaranzko dibertsifikazioa sustatuz, adibidez osasuna edo bereziki zahartzearekin zerikusia duten eremuak, e.a.

Eguerdiko 15:00etan hasiko den lan-saio horretan frogatuko dute nolako gaitasunak dituen bio-teknologiak ezagutzan intentsiboa den sektore bezala, sektore bat teknologia ugari integratzen dituena: material berriak, nano-teknologia, mikro-teknologia eta IKTak. Baita ere hitz egingo dute teknologia desberdinen arteko konbergentziak ekar ditzakeen lehiakortasun abantailez eta bio-eskualdeko enpresek garatutako aplikazioak aurkeztuko dituzte kasu praktiko gisa.

Enterprise Europe Network (EEN) Europako sareak antolatutako topaketa bilateralak edo partnering saioak ere egingo dira jardunaldian, zeintzuen helburua baita enpresa txiki eta ertainak harremanetan jartzea bio-teknologiaren arloko Europako konpainia berritzaileenekin, etorkizuneko kolaborazioak sor daitezen. Entreprise Europe Network  kontinenteko ETEei laguntzeko sortu zen eta SPRIk bertan parte hartzen du beste erakunde batzuekin batera, Basque EEN Partzuergoaren koordinatzaile funtzioa betez.

Euskal bio-eskualdea

Euskadin 70 konpainiak baino gehiagok lan egiten dute  bio-teknologiaren sektorean eta ikerketan jarduten duten hogei bat erakunde daude: unibertsitateak, ikerketa zentroak, teknologi zentroak eta ospitaleak. Euskal ekonomian gero eta garrantzi handiagoa duen sektore honek 26.500 lagun inguru enplegatzen ditu eta 300 milioi euroko fakturazioa izaten du urtean.