El Gobierno Vasco expondrá en Chile su Política Industrial en la región de Biobío

Publicado el por N.B // REDACCIÓN (autor)

 (photo: )
  • Spri acude a la invitación chilena con el fin de participar los días 7 y 8 de octubre en la “Feria de la Innovación 2014” que se celebra en la región de Biobío.
  • Las institución vasca colabora con la agencia regional Innova Bio Bio en el desarrollo de su Estrategia Regional de Innovación.
  • Durante el proceso se han diagnosticado 150 pymes, de las que 30 han realizado un proceso de reflexión estratégica y 10 han desarrollado su plan de innovación.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, participará en la “Feria de la Innovación 2014” en la región chilena de Biobío, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre, y en la que expondrá su política industrial de la mano del Director de Tecnología e Innovación de Spri, Aitor Cobanera.

La invitación surge en el marco de colaboración abierto entre ambas administraciones en el proceso de transferencia de conocimiento que han materializado a través de sus respectivas agencias de desarrollo, Innova Bio Bio, perteneciente a la segunda región en productividad económica de Chile, y Spri, como Agencia de Desarrollo del País Vasco, para la definición y posterior despliegue, de la Estrategia de Innovación Regional.

La presencia vasca en la Semana de la Innovación, tiene un doble objetivo en su agenda. Por una parte el cierre y presentación de resultados, en un acto público, del proyecto de transferencia de conocimiento en Innovación y competitividad suscrito por las autoridades regionales en noviembre de 2012, y por otra, la protocolaria respuesta a la invitación cursada por las autoridades regionales para exponer el día 8 de octubre, en el transcurso de la “Feria de Innovación 2014”, la actual política industrial del Gobierno Vasco por parte de Aitor Cobanera, Director de Tecnología e Innovación de Spri.

Ya fuera de este marco, celebrará dos encuentros de trabajo en la Región Metropolitana de Santiago, primera región en productividad económica de Chile, los días 6 y 9 de octubre, respectivamente, con las direcciones de Innovación de CORFO, Corporación de Fomento de la Producción, (agencia de desarrollo Chilena) y con CONICYT, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en las que contará con el apoyo y participación del Delegado del País Vasco en Chile, Perú y Colombia, Rafael Kutz.

Transferencia de Conocimiento

Spri colabora en la definición y despliegue de la Estrategia Regional de Innovación de la región andina de Biobío, internacionalizando de esta forma su gran experiencia acumulada en el fomento de la competitividad e innovación desplegada en el tejido empresarial vasco, con un importante histórico de actuaciones y que en la actualidad se plasma en el desarrollo de la Estrategia Innobideak, que integra programas de apoyo a las empresas: Innobideak-Lehiabide, Innobideak-Kudeabide, y formación de directivos mediante Innobideak-Prestakuntza.

Tras definir un programa de intervención a medida, basado en el impulso de la competitividad e la innovación, la región andina ha sido capaz, con el asesoramiento de Spri, de generar las condiciones y el plan de acción necesarios para iniciar el proceso de transformación del tejido empresarial de la región de Biobío.

A lo largo de estos dos últimos años, Spri ha monitorizado cada hito de la definición y despliegue del proyecto, en el que se ha realizado un trabajo de campo mediante la selección y diagnóstico de 150 pymes locales, en las que, a su vez, se han realizado 30 procesos de reflexión estratégica que finalmente han propiciado la materialización de 10 planes de innovación entre las pymes más avanzadas.

El proyecto se encuentra en una de las fases más deseadas por los equipos de innovación de las 10 empresas chilenas participantes que han sido capaces de culminar el proceso, la participación en una misión empresarial de visita a Euskadi, en la semana del 22 de septiembre, con el fin de visitar un conjunto de empresas vascas seleccionadas por su excelencia en gestión avanzada.

Semana de la Innovación de Biobío

La región Chilena de Biobío se encuentra inmersa en el despliegue del programa “Innova Biobío portafolios de innovación”, cuyo objetivo es promover y apoyar la realización de agendas de innovación en las eprincipales empresas de los sectores productivos estratégicos para la región, con el fin de generar un portafolio de propuestas de innovación.

La Semana de la Innovación de Biobío y el conjunto de eventos que se celebran en dicho marco, son fruto de la fase de despliegue del proyecto de definición de la Estrategia Regional de Innovación, ya que uno de sus principales ejes de actuación es el propiciar la cooperación y el asociacionismo en el tejido empresarial de la región del Biobío, que culmina con la celebración de un evento anual, la “Feria de Innovación 2014”. Punto de encuentro de las pymes, entre sí, y con los agentes de innovación, y que tiene como misión el impulsar la difusión del conocimiento en innovación y la cooperación entre todos los agentes del sistema.

 

Eusko Jaurlaritzak bere politika industriala azalduko du Txileko Biobío eskualdean

  • Urriaren 7 eta 8an SPRIk Biobío eskualdeko “Feria de la Innovación 2014” jardunaldian parte hartuko du Txileren gonbidapena onartu ondoren.
  • Euskal erakundeak Innova Bio Bio eskualde mailako agentziarekin kolaboratzen du Eskualdeko Berrikuntza Estrategia garatzen laguntzeko.
  • Prozesuan zehar diagnostikoa egin zaie 150 ETEri; horietatik 30ek gogoeta estrategikoko prozesu bat egin dute eta 10ek dagoeneko garatu dute beren berrikuntza plana.

Urriaren 7an eta 8an Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak Txileko Biobío eskualdeko “Feria de la Innovación 2014” jardunaldian parte hartuko du, eta Aitor Cobanerak, SPRIko Teknologia eta Berrikuntza zuzendariak, Jaurlaritzaren politika industriala azalduko du.

Bi administrazioek ezagutza transferitzeko prozesu bat burutu dute Eskualdeko Berrikuntza Estrategia bat definitu eta hedatzeko, eta prozesu hori beren garapen agentzien bidez gauzatu dute: Innova Bio Bio (produktibitate ekonomikoaren arloan Txileko bigarren eskualdearen barruan dagoena) eta SPRI, Euskadiko Garapen Agentzia. Lankidetza horrek sortutako harremanaren harira iritsi da orain ekitaldian parte hartzeko gonbidapena.

EAEko ordezkariak Berrikuntzaren Astera gonbidatzeak helburu bikoitza du. Batetik, ekitaldi publiko batean itxi eta aurkeztuko dituzte berrikuntza eta lehiakortasun arloetako ezagutza transferitzeko proiektuaren emaitzak, zeina eskualde mailako agintariek sinatu baitzuten 2012ko azaroan. Bestetik, eta gonbidapenari erantzunez, Eusko Jaurlaritzak bere politika industriala azalduko du urriaren 8an “Feria de Innovación 2014” ekitaldian, SPRIko Teknologia eta Berrikuntza zuzendari Aitor Cobaneraren eskutik.

Marko horretatik kanpo hilaren 6an eta 9an beste bi topaketa egingo dituzte Santiago Metropoli Eskualdean, alegia Txileko lehenengo eskualdean produktibitate ekonomikoaren arloan. CORFO, Corporación de Fomento de la Producción izeneko Txileko garapen agentziarekin eta CONICYT, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica batzordearekin elkartuko dira, eta bilera horietan laguntzaile eta partaide izango dute Rafael Kutz, Euskadik Txilen, Perun eta Kolonbian duen ordezkaria.

Jakintzaren transferentzia

SPRIk Eskualdeko Berrikuntza Estrategia bat definitzen eta hedatzen laguntzen du Andeetako Biobío eskualdean, nazioartean zabalduz euskal enpresa-sareak lehiakortasuna eta berrikuntza sustatzen metatu duen esperientzia guztia. Izan ere, Euskadin ekintza ugari egiten dira, eta gaur egun Innobideak Estrategiaren garapenean islatzen da lan hori guztia, zeinak enpresei laguntzeko programak integratzen baititu: Innobideak-Lehiabide, Innobideak-Kudeabide, eta zuzendaritza-karguen prestakuntza ere bai Innobideak-Prestakuntza programaren bidez.

Lehiakortasunaren eta berrikuntzaren sustapenean oinarritutako neurrira eginiko esku-hartze programa bat definitu eta aplikatu ondoren, Andeetako eskualdea, SPRIren laguntzarekin, gai izan da bere enpresa-sarearen eraldaketa prozesua hasteko baldintzak eta ekintza plana sortzeko.

Azken bi urteotan SPRIk proiektua definitzeko eta hedatzeko prozesuaren mugarri guztiak monitorizatu ditu, eta tokiko 150 ETE aukeratu ditu diagnostikoak egiteko. Horietatik 30etan gogoeta estrategikoko prozesuak garatu dituzte eta 10 ETE aurreratuenek dagoeneko gauzatu dituzte beren berrikuntza planak.

Proiektua fase berri batean dago orain, alegia, prozesua amaitzea lortu duten Txileko 10 enpresa horietako berrikuntza-taldeek hainbeste igurikatutako fasean. Izan ere, irailaren 22ko astean Euskadirako enpresa misio bat antolatu da, eta Txileko enpresek aukera izango dute beren kudeaketa aurreratu bikainagatik aukeratuak izan diren hainbat euskal enpresa bisitatzeko.

Berrikuntzaren Astea Biobíon

Txileko Biobío eskualdea “Innova Biobío portafolios de innovación” programaren hedapenean murgilduta dago, zeinaren helburua baita berrikuntza agendak sustatzea eskualderako estrategikoak diren produkzio sektoreetako enpresa garrantzitsuenetan, bide horretatik, berrikuntza proposamenen portafolio bat sortzeko.

Biobíoko Berrikuntzaren Astea eta haren markoan egingo diren ekitaldi guztiak Eskualdeko Berrikuntza Estrategia definitzeko proiektuaren hedapen fasearen

emaitza dira, plan horren jarduera ardatzetako bat baita Biobío eskualdeko enpresa-sarean lankidetza eta elkartegintza bideratzea. Hala, ahalegin horri buru emateko “Feria de Innovación 2014” urteroko ekitaldia egingo da, zeina topagune izango baita ETEentzat eta berrikuntza agenteentzat, eta helburutzat izango baitu berrikuntza arloko jakintza hedatzea eta sistemako eragile guztien arteko lankidetza sustatzea.