Cerca de 400 empresas participan en Intergune2015, el foro de asesoramiento para proyectos en el extranjero

Publicado el por N.B // REDACCIÓN (autor)

 (photo: )
  • El evento organizado por el Grupo SPRI se celebra entre el 27 y el 29 de abril en los tres parques tecnológicos vascos
  • El pasado año, la agencia vasca de desarrollo empresarial prestó 359 servicios de apoyo para 176 empresas

Cerca de 400 empresas vascas participarán entre el lunes 27 y el 29 de abril en Intergune2015, el foro para que puedan examinar si sus proyectos e iniciativas tienen posibilidad de salir al exterior. El evento, que cada día se celebra en los Parques Tecnológicos de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava,  está organizado por el  Grupo SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial dependiente del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. Durante las tres jornadas, las compañías podrán consultar, contrastar y valorar si sus proyectos e iniciativas de negocio tienen posibilidad de llevarse a cabo fuera de nuestras fronteras y, en cualquier caso, encontrar el apoyo del Gobierno Vasco para internacionalizarse.

El pasado año, el  Grupo SPRI prestó 359 servicios de apoyo para 176 empresas vascas, muestra de la oferta disponible para las compañías que quieran internacionalizarse. En el Intergune2014, celebrado entre febrero y marzo del pasado año , se llevaron a cabo 598 entrevistas. El área geográfica con mayor porcentaje de entrevistas fue Europa con 213 entrevistas (35,62%)

En el foro de este año, los representantes de SPRI en el mundo (la red exterior está presente en más de 70 países, con oficinas propias en 15)  ofrecerán a la empresa vasca todo tipo de apoyo e información, general y particular, sobre cuestiones relativas a países o áreas geográficas, o sobre aspectos concretos de proyectos de negocio reales que se presenten. En dichas reuniones se valorará, por ejemplo, si una posibilidad de negocio en el extranjero cuenta o no con los recursos humanos y económicos necesarios, si el producto es competitivo, o si el sector de actividad tiene nicho de mercado en el país elegido. Además, informarán sobre la evolución y cambios de tendencia del consumo y sobre cómo han afectado esos cambios en las prioridades de los mercados, las oportunidades y dificultades de los principales países etc. Los interesados en participar pueden aún inscribirse en

http://www.spri.eus/es/eventos/intergune-2015-encuentros-con-la-red-exterior-de-spri-en-euskadi.

Intergune2015 se celebrará en los tres territorios. El 27 de abril tendrá lugar en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia y se centrará en Perú, con oportunidades de negocio e inversión y marco legal para la constitución de empresas, y  Estonia, la puerta al Báltico con 200 millones de consumidores.  El 28 de abril se trasladará al Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa y en este caso se centrará en los  cambios y oportunidades de negocio en Irán, la situación actual de estabilidad de China y futuro de su economía y sobre la financiación internacional de la I+D+i . El 29 de abril, la última jornada, tendrá lugar en el Parque Tecnológico de Álava y se abordarán charlas temáticas  sobre la gestión de recursos humanos y servicios profesionales en Estados Unidos, las oportunidades y desafíos de Japón y las opciones de invertir en Marruecos.

 

400 enpresa inguruk parte hartuko dute aste honetan Intergune2015 ekitaldian,

atzerriko proiektuetarako aholkularitza foroan


  • SPRI Taldeak antolatutako ekitaldi hori apirilaren 27tik 29ra egingo da EAEko hiru teknologi parkeetan
  • Iaz Garapenerako Euskal Agentziak 359 laguntza-zerbitzu eman zituen 176 enpresarentzat

400 euskal enpresa inguruk parte hartuko dute apirilaren 27tik 29ra egingo den Intergune2015 foroan eta foro horren bidez jakingo dute beren proiektu eta ekimenek baduten aukerarik atzerrira irteteko. Ekitaldia egunero egingo da Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako teknologi parkeetan, antolatzaile delarik SPRI Taldea, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren menpeko enpresen garapenerako euskal agentzia.  Hiru jardunaldietan konpainiek bertatik bertara galdetu, egiaztatu eta aztertu ahal izango dute beren negozio proiektu eta ekimenek ba duten aukerarik gure mugetatik kanpo irteteko, eta nolanahi ere Eusko Jaurlaritzaren laguntza izango dute nazioartekotzeko.

Iaz SPRIk 359 laguntza-zerbitzu eman zituen 176 euskal enpresarentzat, nazioartekotu nahi duten enpresek eskura duten eskaintzaren erakusgarri. Iazko otsailetik martxora egindako Intergune2014 ekitaldian 598 elkarrizketa egin ziren, gehienak Europari buruzkoak, izan ere eremu geografiko horri buruzko 213 elkarrizketa egin ziren (%35,62).

Aurtengo foroan SPRIk munduan barrena dauzkan ordezkariek (kanpo sareak presentzia du 70 herrialde baino gehiagotan, eta bulego propioak horietako 15etan) era askotako laguntzak eta informazio orokor nahiz partikularra emango dizkiete euskal enpresei, dela herrialde edo eremu geografikoei buruz, dela aurkezten dituzten negozio proiektuen alderdi zehatzei buruz. Bilera horietan baloratuko dute, adibidez, atzerriko negozio-aukera batek ba ote duen behar adinako giza baliabiderik eta baliabide ekonomikorik, produktua lehiakorra den edota jarduera sektoreak ba ote duen merkatu nitxorik hautatutako herrialdean. Gainera, kontsumoaren bilakaerari eta joera aldaketei buruzko informazioa emango dute, azalduko dute aldaketa horiek nola eragin duten merkatuko lehentasunetan eta zeintzuk diren herrialde garrantzitsuenetako aukera eta zailtasunak. Parte hartu nahi dutenek izena eman dezakete http://www.spri.eus/es/eventos/intergune-2015-encuentros-con-la-red-exterior-de-spri-en-euskadi helbidean.

Intergune2015 hiru lurraldeetan egingo da. Apirilaren 27an Bizkaiko Zientzia eta Teknologi Parkean egingo da eta Peru (negozio eta inbertsio aukerak eta enpresak eratzeko marko legala) eta Estonia (Baltikorako atea, 200 milioi kontsumitzailerekin) izango ditu ardatz.   Apirilaren 28an Gipuzkoako Zientzia eta Teknologi Parkean izango da, non gai hauek landuko baitira: Irango aldaketak eta negozio aukerak, Txinaren egungo egonkortasun egoera eta bere ekonomiaren etorkizuna, eta I+G+B-ren nazioarteko finantzaketa. Apirilaren 29an egingo da azken jardunaldia, Arabako Teknologi Parkean egingo da eta gaikako hitzaldiak eskainiko dira: giza baliabideen eta zerbitzu profesionalen kudeaketa Estatu Batuetan, Japoniaren aukerak eta erronkak  eta Marokon inbertitzeko aukerak.