Spri abre la convocatoria de la Estrategia Innobideak que subvenciona proyectos de innovación no tecnológica

Publicado el por N.B. / SPRI (autor)

 (photo: )
  • La iniciativa se ha dotado con 2,5 millones de euros y se dirige a empresas industriales.
  • Innobideak es una estrategia global que ofrece cuatro líneas de ayuda: Kudeabide para la mejora en gestión, Lehiabide para diversificar producto y mercado, Pertsonak, que impulsa la participación en la empresa de las personas trabajadoras y, Prestakuntza dirigida reforzar con  capacitación las tres líneas anteriores.
  • Por primera vez, las empresas de cinco empleos podrán ser beneficiarias del programa Lehiabide.
  • El programa se abre el 8 de abril y finaliza el 28 de septiembre. Información en info@spri.eus y 902702142

La estrategia Innobideak que impulsa la competitividad de las empresas vascas subvencionando proyectos de innovación no tecnológica, abrirá la convocatoria mañana 8 de abril y cerrará su plazo de solicitud el próximo 28 de septiembre de 2016.

Esta línea de apoyo liderada desde el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad a través de SPRI está dotada con 2,5 millones de euros. Estos fondos tienen como objetivo subvencionar aquellos proyectos que incorporan innovación no tecnológica en las empresas industriales facilitando la mejora en la gestión de las compañías vascas, el acceso a nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos, de forma que les permita alcanzar una posición competitiva sostenible en el tiempo.

Los beneficiarios de la Estrategia son las empresas industriales, de servicios técnicos ligados al proceso productivo de las anteriores y del ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones que dispongan de un centro de actividad económica en la CAPV.

La estrategia Innobideak se estructura en cuatro líneas de ayuda con el objetivo de dar respuesta a varios aspectos de la actividad empresarial que pueden mejorar a partir de actividades de carácter innovador.

Lehiabide, ayuda a las empresas vascas, con la colaboración de profesionales externos, a identificar aquellos aspectos que les van a permitir diversificar sus productos y servicios para dar cobertura a nuevas necesidades y de esta forma poder trabajar en nuevos los mercados.

Como novedad de Lehiabide 2016 se han incorporado como beneficiarias a las empresas de cinco empleos si los proyectos se realizan en cooperación.

Kudeabide, Impulsa la mejora de la competitividad de las empresas vascas mediante el apoyo a la aplicación e implantación de metodologías, herramientas y principios de Gestión Avanzada, a través de un Contraste Inicial y el desarrollo de proyectos piloto y/o proyectos de consolidación.

Este Programa, liderado por el Gobierno Vasco, se desarrolla junto a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y con la colaboración de EUSKALIT.

Pertsonak. La tercera actuación de apoyo de la Estrategia Innobideak es la denominada Pertsonak. Fomenta la participación de las personas trabajadoras en la gestión, en los resultados o en la propiedad de la empresa, como una vía para mejorar la competitiviadad de la empresa.

Por último, Prestakuntza acerca a las empresas modulos formativos dirigidos a la capacitación de los profesionales para conocer e implementar las claves de la Gestión Avanzada. Este programa, que es gratuito, ofrece formación durante todo el año.

Las empresas interesadas en recibir información pueden dirigirse a www.spri.eus y en el teléfono 902702142.

De forma complementaria y con el objetivo de acercar la Estrategia Innobideak al mayor número de empresas, SPRI, en colaboración con GARAPEN y las Agencias de Desarrollo Local y Comarcal, realizará a lo largo del mes de abril jornadas divulgativas en diferentes puntos de la CAPV, informando de primera mano y aclarando las dudas que pudieran surgir sobre el objetivo y los requisitos para ser beneficiarios de estos programas vinculados a la Estrategia Innobideak.

 

SPRIk Innobideak Estrategiaren deialdia ireki du, deialdi horren bidez diru-laguntzak emateko  berrikuntza ez-teknologikoko proiektuentzat

  • Ekimen horretara 2,5 milioi euro bideratu dira eta industri arloko enpresei zuzenduta dago.
  • Innobideak estrategia global bat da, lau laguntza-ildo eskaintzen dituena: Kudeabide, kudeaketaren hobekuntzarako; Lehiabide, produktua eta merkatua dibertsifikatzeko; Pertsonak, langileen partaidetza bultzatzeko enpresan; eta Prestakuntza, aurreko hiru ildo horiek gaikuntzaren bidez indartzeko.
  • Bost lanpostuko enpresek lehen aldiz daukate aukera Lehiabide programaren onuradun izateko.
  • Programa apirilaren 8an hasi eta irailaren 28an amaituko da. Argibide gehiago info@spri.eus helbidean eta 902702142 telefonoan.

Innobideak Estrategiarako deialdia apirilaren 8an (bihar) irekiko da, 2016ko irailaren 28ra arte. Estrategia horrek diruz laguntzen ditu euskal enpresen lehiakortasuna sustatzea helburu duten berrikuntza ez-teknologikoko proiektuak.  

Ekonomi Garapen eta Lehiakortasun Sailak SPRIren bidez zuzendutako laguntza-ildo horrek 2,5 milioi euroko zuzkidura du. Funts horien helburua da industria arloko enpresetan berrikuntza ez-teknologikoa txertatzen duten proiektuak subentzionatzea, euskal konpainien kudeaketa hobetzeko, merkatu berrietarako sarbidea errazteko, produktu berrien garapena sustatzeko eta, bide horretatik, denboran sostengarria izango den posizio lehiakorra lortzeko.

Estrategia horren onuradunak dira industri arloko enpresak, enpresa horien produkzio prozesuari lotutako zerbitzu teknikoetako enpresak, eta informazio eta komunikazio gizartearen arlokoak, baldin EAEn zentro bat badute beren jarduera ekonomikoa garatzeko.

Innobideak estrategia lau laguntza-ildotan egituratzen da, erantzuna emateko ekimen berritzaileen bidez hodetu daitezkeen enpresa jardueraren hainbat alderdiri.

Lehiabidek kanpoko profesionalekin lankidetzan ari diren euskal enpresei laguntzen die produktuak eta zerbitzuak dibertsifikatzeko aukera emango dieten alderdiak identifikatzen, bide horretatik premia berriak estaltzeko eta merkatu berrietan sartu ahal izateko.

Lehiabide 2016ko programan bada nobedade bat, zeren bost lanpostuko enpresek aukera baitute onuradun izateko proiektuak lankidetzan gauzatzen badituzte.

Kudeabide programaren helburua da euskal enpresen lehiakortasuna hobetzea, kudeaketa aurreratuaren metodologiak, tresnak eta printzipioak aplikatzen eta ezartzen lagunduz, hasierako kontraste baten bidez, eta proiektu pilotuak eta/edo finkatze-proiektuak garatuz.

Eusko Jaurlaritzak lideratutako programa hori Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiekin elkarlanean garatzen da, eta EUSKALITen laguntza ere badu.

Pertsonak. Innobideak Estrategiaren barruko hirugarren laguntza-ekintzak Pertsonak du izena. Langileek enpresaren kudeaketan, emaitzetan edota jabetzan parte hartzea sustatzen du, enpresaren lehiakortasuna hobetzeko. 

Azkenik, Prestakuntza ekimenak prestakuntza-moduluak eskaintzen dizkie enpresetako profesionalei, Kudeaketa Aurreratuaren giltzarriak ezagutu eta inplementatu ditzaten. Programa hori doakoa da eta urte osoko prestakuntza eskaintzen du.

Informazio gehiago nahi duten enpresak sar daitezela www.spri.eus web orrian edo dei dezatela 902702142 telefonora.

Aurrekoaren osagarri, eta Innobideak Estrategia ahalik eta enpresa gehienengana hurbiltzeko, SPRIk, GARAPENekin eta Tokiko eta Eskualdeko Garapen Agentziekin batera, dibulgaziozko jardunaldiak egingo ditu apirilean EAEko hainbat lekutan, bertatik bertara argitzeko edozein zalantza Innobideak Estrategiarekin lotutako programen helburuei buruz eta programa horien  onuradun izateko eskatzen diren betekizunei buruz.