Energia sense fi

Publicado el por E-NOTICIES.CAT (autor)

Localizacion(es): Barcelona

Antoni Orti (Martorell) ha ideat un projecte per a aprofitar del moviment de les persones i dels vehicles per tal de generar electricitat. Ortí va idear el projecte Ciutats Sostenibles. Moviment és energia com a treball final d'un Màster en Project Manager a l'UPC, que ara ha estat escollit per a ser exposat al Congrés Mundial d'Smart City que se celebrarà a Barcelona a partir del 29 de novembre.

"L’objectiu del projecte es plantejar i donar a conèixer un nou model de sostenibilat aplicable a les futures ciutats, les Smart Cities. Aquest model es vol aprofitar del moviment de les persones i dels vehicles (cotxes, camions, trens, etc …) per tal de generar electicitat. Aquest nou model vol ser un complement a les fonts d’energies renovables ja existents (solar, eòlica, etc.). D’aquesta manera no només s’estaria donant solució al gran problema existent en la societat actual: la gran demanada d’electricitat, sinó que, a la vegada, s’estaria contribuint a un veritable desenvolupament sostenible", ha explicat l'autor.

"El Projecte vol promoure el concepte de generació distribuïda d’electricitat. És a dir, generar energia en el mateix punt de consum, mitjançant sistemes innovadors ja desenvolupats que, estratègicament col·locats, generen electricitat aprofitant el pas de vehicles i persones. La producció d'electricitat dependria del flux i del pes dels vehicles. Així, per exemple, amb la circulació de 4.000 cotxes, 200 fanals podrien donar llum tota una nit; i amb 2.000 camions, es podria produir l'electricitat que necessiten 1.500 habitatges durant tot un dia", ha afegit.

Antoni Orti Hernández

anteva.ona@gmail.com

www.wix.com/antevaona/ antoni-orti-hernandez