COMPETITIVIDAD: La pujada de l'IVA no reactivarà l'activitat económica

Publicado el por N.B. REDACCIÓN (autor)

La decisió de pujar l'IVA, havent-hi reformes estructurals molt més necessàries a aplicar, perjudicarà directament al consum. Des de la Cecot tenim seriosos dubtes que la pujada de l'IVA vagi a suposar també un augment de la recaptació. Només cal remetre'ns a l'última pujada realitzada pel Govern que no va suposar un augment a la par en la recaptació de l'Estat. Reformes estructurals que suposin reducció de la despesa i un estalvi per a les arques públiques, reformes que persegueixin l'eficiència i, fins i tot, que incorporin el premiar la bona gestió en l'administració són propostes que des d'aquí ja vam realitzar en 2007 quan la situació econòmica era bona i les coses anaven bé.

 

Però en el que més crítics i molestos estem és en un dels arguments que el Ministre Montoro va eximir en el curs d'estiu de la Universitat Complutense en el qual ja avançava la pujada de l'IVA. Segons Montoro “… si l'IVA ho paguessin més els qui ho han de pagar no caldria pujar-ho tant". El senyor Montoro és Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques pel que té sota la seva responsabilitat la gestió de la Inspecció de l'Agència Tributària i, per tant, la possibilitat de focalitzar-se a aflorar l'economia submergida i les males praxis de les quals parla, això sí, de les empreses o persones que d'origen estan practicant l'evasió d'impostos que ens perjudica a tots, a les empreses que s'esforcen cada dia per ser productives pagant religiosament els impostos, i a la societat en general, la qual cosa no és de rebut és que Montoro es queixi d'evasió impositiva i que la inspecció actuï sempre sobre aquelles empreses que declaren en cada període. És injust. És com anar a caçar al zoo, en lloc d'anar al bosc. La inspecció hauria de buscar a empreses i ciutadans no censats per poder aflorar economia submergida i deixar de buscar els tres peus al gat de les empreses que intenten complir sempre les seves obligacions amb el fisc.

                                                                                                                      www.cecot.org