Kutxabankek errentagarritasun aukera handiko inbertsio fondo berria jaulgi du

Publicado el por N.B. / KUTXABANK (autor)

 (photo: )

Kutxabank ha lanzado al mercado RF Abril 2015 (2), un fondo de renta fija con una rentabilidad objetivo del 5,49% de la inversión inicial, a alcanzar en una fecha determinada, en este caso a 26 meses.

Kutxabank RF Abril 2015 (2) está dirigido a personas que tengan como objetivo de permanencia de la inversión su fecha de vencimiento, el 30 de abril de 2015. Este fondo permite contrataciones desde 100 euros y no tiene límite máximo. Aunque la rentabilidad no está garantizada, la inversión es similar a un plazo fijo y permite acceder a un potencial superior al de un depósito bancario al mismo plazo. Kutxabank RF Abril 2015 (2) ofrece una rentabilidad potencial más elevada que los tipos actuales de referencia del mercado, que al finalizar el plazo será del 5,49% (2,50% TAE). Entre sus ventajas destaca la atractiva fiscalidad de los fondos y la flexible disponibilidad que ofrece gracias a la existencia de un periodo de liquidez anual.

Quienes opten por este fondo podrán disponer de él antes de que venza el periodo definido para la inversión. De este modo, a las participaciones reembolsadas se les aplicará valor liquidativo del día de la disposición. Se realizará, por tanto, a precios de mercado y sin comisiones si se lleva a cabo en el periodo de liquidez anual establecido.

Como en otros casos, Kutxabank ofrece la posibilidad de combinar este fondo con un depósito a 6 meses de plazo, totalmente disponible, sin penalización y con una elevada rentabilidad (hasta el 3,25%) vinculado a este fondo. El importe mínimo para poder optar por esta alternativa es de 4.000 euros que se reparten al 50% entre el fondo de inversión y el depósito. Si se contrata este ahorro combinado y se dispone del fondo en cualquiera de las ventanas de liquidez establecidas, se repercutiría la comisión del 2% sobre el importe reembolsado. 

 

Kutxabankek RF apirila 2015 (2) errenta-finkoko fondoa jarri du merkatuan, aldez aurretik jarritako epemuga batean errentagarritasun-helburua %5,49an finkatzen duena, kasu honetan 26 hilabeteko epealdian.  

Kutxabank RF Apirila 2015 (2) beren inbertsioa epemuga osoa amaitu bitartean gorde nahi duten lagunei zuzendutako fondoa da, hau da, 2015eko apirilaren 30era arteko epean. Fondo hau 100 eurotik aurrera kontratatu daiteke eta ez du gehiengo mugarik. Errentagarritasuna ez dago bermatua baina epe-finkokoaren oso antzekoa da inbertsio mota hau, eta epe berean gordailu-bankario batek eskaintzen duena baino aukera hobeak ematen ditu. Kutxabank RF Apirila 2015-ek gaur egun merkatuan dauden erreferentziazko tipoak baino errentagarritasun aukera onagoak ditu, epea amaitzean %5,49ra iritsiko baita (%2,50 UTB). Eskaintzen dituen abantailean artean, azpimarratzekoak dira fondoen fiskalitate erakargarria eta inbertsioa berreskuratzeko malgutasuna, urtero likidotasun-epeak zabalduko baitira.

Fondo hau aukeratzen dutenek, inbertsioak finkatutako epea amaitu aurretik berreskuratu ahal izango dute. Horrela, eskuratutako partaidetzei jasotako egun bereko likidazio-balorea ezarriko zaie. Honenbestez, merkatuko prezioetan egingo da eta inolako komisiorik gabe urtero jarritako likidotasun-epeetan egiten bada.

Beste hainbat fondorekin gertatzen den bezala, Kutxabankek aukera ematen du fondo hau 6 hilabeteko epea duen gordailuarekin konbinatzeko, gordailu erabat eskuragarria, zigor-ordainik gabekoa eta errentagarritasun handikoa (%3,25era artekoa UTB). Aukera honekin bat egiteko, gutxieneko ezarpena 4.000 eurokoa izango da, inbertsio fondoaren eta gordailuaren artean erdibana. Aurrezki konbinatua kontratatuz gero, eta fondoa zehaztutako likidotasun lehioetan eskuratzen bada, jasotako zenbatekoari %2ko komisioa ezarriko zaio.