Kutxabank rebaja su presencia en Iberdrola del listón del 5% al optar en el scrip dividend por cobrar en efectivo

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )

La participación de Kutxabank en el capital de Iberdrola se ha diluido por debajo del listón del 5% en el que se encontraba, al haber optado la entidad financiera por el cobro en efectivo de los dividendos.

La introducción desde hace dos años por la compañía eléctrica del scrip dividend, sistema que permite percibir los dividendos en efectivo o en nuevas acciones, ha propiciado que algunos de sus grandes accionistas hayan visto diluida su presencia en el conjunto del capital.

En esta ocasión, el scrip dividend de Iberdrola se ha efectuado mediante la emisión de nuevas acciones por un total del 2,32% del capital anterior. De esta forma, la participación de Kutxabank en la empresa eléctrica ha quedado situada en el 4,926%. La operación ya ha sido comunicada por el Grupo bancario vasco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Kutxabank mantiene su total disposición de continuar en el accionariado de Iberdrola, por entender que la inversión tiene un carácter ‘estratégico’.

 

Kutxabankek Iberdrolako kapitalean duen parte-hartzea orain arteko %5eko langatik jaitsi da, dibidenduak dirutan kobratzea erabaki baitu finantza-erakundeak.   

Konpainia elektrikoak scrip dividend deritzona ezarri zuen duela bi urte. Sistema honek dibidenduak dirutan edo akzio berritan jasotzea ahalbidetzen du, eta ondorioz, kapital osoan izan duten presentzia murriztu egin zaie zenbait akziodun handiri.

Oraingo honetan, Iberdrolaren scrip dividend delakoa akzio berrien jaulkipenaren bidez gauzatu da. Akzio berri hauek aurreko kapitalaren %2,32 dira, hain zuzen ere. Horrela, Kutxabankek enpresa elektrikoan zuen parte-hartzea %4,926an kokatu da. Dagoeneko Baloreen Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) jakinarazi dio operazioa euskal Banku-taldeak. 

Kutxabankek Iberdrolako akziodunen artean jarraitzeko asmo osoa du, inbertsioari ‘estrategikoa’ baiteritzo.