Kutxabank lanza ‘RF Octubre 2016’, un fondo de renta fija con una atractiva rentabilidad

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )
  • Rentabilidad objetivo del 9,02% (2,50% TAE) en un plazo de 42 meses.
  • Dirigido a inversores de perfil moderado, la cartera está formada fundamentalmente por deuda pública emitida por el Estado.

Kutxabank acaba de lanzar al mercado ‘RF Octubre 2016’, un nuevo fondo de inversión de renta fija, no garantizado, con una rentabilidad objetivo atractiva, el 9,023% sobre la inversión inicial (2,50% TAE), siempre que ésta se mantenga hasta el fin del periodo, establecido el 31 de octubre de 2016. Dirigido a inversores de perfil moderado que tengan como objetivo mantener la operación hasta su fecha de vencimiento, este fondo permite contrataciones desde 100 euros sin límite máximo.

‘RF Octubre 2016’ invierte la mayor parte de su patrimonio en el mercado de deuda del Estado, con tipos de interés elevados en este momento. Esta estructura de cartera, que se mantendrá estable durante los 42 meses de vigencia de la emisión, ofrece un buen equilibrio entre rentabilidad y riesgo.

Quienes opten por este fondo podrán disponer de la inversión antes del fin del periodo liquidativo a precios de mercado y sin comisiones, si realizan la disposición de efectivo en los dos periodos de liquidez, establecidos a finales de octubre de 2014 y de 2015. Para ello será necesario un preaviso de al menos cuatro días hábiles.

Como en otros casos precedentes, Kutxabank ofrece la posibilidad de contratar un depósito a 13 meses de plazo, totalmente disponible, y con una elevada rentabilidad vinculado a este fondo. El importe mínimo para poder optar por esta alternativa es de 4.000 euros que se repartirán al 50% entre el fondo de inversión y el depósito. Si se contrata este ahorro combinado y se dispone del fondo en cualquiera de las ventanas de liquidez, se repercutiría la comisión del 2% sobre el importe reembolsado.

 

Kutxabankek ‘RF 2016ko Urria’ jaulgi du, errentagarritasun-helburu erakargarria duen errenta finkoko fondoa 

  • %9,02ko (%2,50 UTB) errentagarritasuna lortzeko helburua aurreikusten du 42 hilabeteko epean.
  • Profil ertaineko inbertsoreei zuzendua, zorroa Estatuak jaulgitako zor publikoan oinarritzen du funtsean.

Kutxabankek errenta finkoko inbertsio fondo berria jaulgi du merkatura, ‘RF 2013ko Urria’ izenekoa, bermatu gabea, benetan errentagarritasun-helburu erakargiarrekin, hasierako inbertsioaren %9,023 eskaintzen baitu (%2,50 UTB), inbertsioa epealdiaren amaierara arte mantentzen bada, hau da, 2016ko urriaren 31ra arte. Eragiketa aurrez finkatutako epea amaitu bitartean gorde nahi duten profil ertaineko inbertsoreei zuzendutako fondoa da, eta 100 eurotik abiatuta gehiengo mugarik ez duten inbertsioak egiteko aukera ematen du.

‘RF 2013ko Urria’ fondoak hondarearen zatirik handiena Estatuko zor publikoaren merkatuan inbertitzen du, une honetan interes tipo garaiak dituen merkatuan, alegia. Zorroaren egituraketa honek, jaulkipenak irauten duen 42 hilabeteetan egonkor jarraituko du, eta errentagarritasunaren eta arriskuaren arteko oreka ona eskaintzen du.

Fondo hau aukeratzen dutenek likidazio-epea amaitu baino lehen inbertsioa eskuratu ahal izango dute, merkatuko prezioetan eta komisiorik gabe, bi datatan jarritako likidotasun epealdietan, beti ere. Epe hauek 2014ko urriaren eta 2015eko urriaren amaieran bete ahal izango dira. Horretarako, ezinbestekoa izango da lau egun lehenago eskurapen-asmoaren berri ematea.

Aurrez gertatu den bezala, Kutxabankek fondo honi lotuta 13 hilabeteko epea duen gordailua kontratatzeko aukera ere ematen du, erabat eskuragarria eta errentagarritasun handikoa Aukera hau kontratatu ahal izateko gutxieneko zenbatekoa 4.000 eurokoa izango da, eta erdibana banatuko da inbertsio fondoaren eta gordailuaren artean. Aurrezki konbinatuaren formula hau kontratatuz gero, eta fondoa ezarritako edozein likidotasun-lehiotan berreskuratzen bada, jasotako zenbatekoari %2ko komisioa ezarriko zaio.