Kutxabank comercializa un nuevo plan de previsión y un plan de pensiones con rentabilidades objetivo del 3% TAE y superiores

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )
  • ‘Baskepensiones Horizonte 2018’ y ‘Kutxabank Plus 3’ se ofertan ya en todas las redes de la entidad.
  • Kutxabank avanza así en su proyecto de unificar en 2013 su amplio abanico de Planes de Previsión y Pensiones en un catálogo único.

 

 Kutxabank ha dado otro paso importante en su proyecto de unificar este año en un catálogo único su amplia oferta de Planes de Previsión y de Pensiones. La entidad ha iniciado la comercialización, en todas las redes, de un nuevo plan de previsión individual ‘Baskepensiones Horizonte 2018’, de Baskepensiones EPSV, y de un  plan de pensiones individual ‘Kutxabank Plus 3’, con rentabilidades objetivo muy atractivas del 3% TAE y superiores.

Baskepensiones Horizonte 2018, es un plan de renta fija, no garantizado, que permite visualizar una rentabilidad ‘objetivo’ del 16,04% sobre la inversión inicial (3% TAE), siempre y cuando esta se mantenga hasta, el 1 de agosto de 2018.

Kutxabank Plus 3, por su parte, es un plan de pensiones de renta fija, no garantizado, con una rentabilidad ‘objetivo’ muy atractiva, el 25,47% sobre la inversión inicial (3,25% TAE), siempre y cuando esta se mantenga hasta el 30 de octubre de 2020.

Estos nuevos planes salen al mercado coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta, para dar la oportunidad a sus contratantes de beneficiarse en el futuro del favorable tratamiento fiscal de las EPSV y Planes de Pensiones. Ofrecen, además,  la posibilidad de contratar un depósito a 6 ó 13 meses de plazo con una elevada rentabilidad, combinada con una  aportación.

Las EPSV promovidas por Kutxabank, y en su origen por las tres Cajas vascas, se fusionaron a primeros de 2013 en una misma estructura. La fusión consolida el liderazgo de ‘Baskepensiones EPSV’ en el sistema individual, ya que ocupa el primer puesto en número de partícipes, con cerca de 300.000 socios, mientras que su patrimonio supera el 46% del total gestionado.

‘Baskepensiones EPSV’, cuya sede se ubica en Donostia-San Sebastián, incorpora una estructura de medios propia, formada por un equipo especializado en la administración de EPSV, así como en las relaciones con el Gobierno Vasco, supervisor de este tipo de entidades. Kutxabank cuenta, en la actualidad, con una oferta formada por un total de 77 planes de previsión. En su gama hay planes monetarios, de renta fija, de renta variable, mixta y garantizada, con opciones para cualquier tipo de inversión.

 

Kutxabankek pentsio-plan bat eta aurreikuspen-plan berri bat merkaturatu ditu, %3 UTB eta hortik gorako errentagarritasun-helburuarekin

  • ‘2018 Horizontea Baskepensiones plana’ eta ‘Kutxabank Plus 3’ erakundea bere sare guztietan eskaintzen ari da dagoeneko
  • Kutxabankek ematen duen beste urrats bat da 2013an bere Aurreikuspen-plan eta Pentsio-plan guztiak katalogo bakar batean bateratzeko

Bere Aurrezki eta Pentsio-planen eskaintza zabala katalogo bakar batean bateratzeko beste urrats garrantzitsua egin du Kutxabankek. Baskepensiones BGAEren ‘2018 Horizontea Baskepensiones plana' banakako aurreikuspen-plana eta ‘Kutxabank Plus 3’ banakako pentsio-plana merkaturatzen hasi da erakundea bere sare osoan. Plan horiek % 3ko UTB eta hortik gorako errentagarritasuna lortzea dute helburu.

2018 Horizontea Baskepensiones plana bermatu gabeko errenta finkoko plan bat da. 'Jomuga’ duen errentagarritasuna oso erakargarria da, hasierako inbertsioaren % 16,04koa (% 3 UTB), betiere inbertsio hori 2018ko abuztuaren 1era arte mantentzen baldin bada.

Kutxabank Plus 3, aldiz, bermatu gabeko errenta finkoko pentsio-plan bat da. ‘Jomuga’ duen errentagarritasuna oso erakargarria da, hasierako inbertsioaren % 25,47koa (% 3,25 UTB), betiere inbertsio hori 2020ko urriaren 30era arte mantentzen baldin bada.

Errenta-aitorpenaren kanpaina abian jartzearekin batera merkaturatu dira plan berri hauek. Horrela, datozen ekitaldietan, planak kontratatzen dituzten bezeroek BGAE eta Pentsio-planek eskaintzen dituzten zerga-arloko onurak eskuratu ahal izango dituzte. Horrez gain, diru-ekarpen batekin konbinatuta, 6 edo 13 hilerako errentagarritasun handiko gordailu bat kontratatzeko aukera ematen dute.  

Kutxabankek, eta jatorrian hiru euskal kutxek, sustaturiko BGAEek 2013aren hasieran egitura bakar batean bat egin zuten. Bateratze horren bitartez, ‘Baskepensiones BGAEk' banakako sisteman daukan lidergoa indartu egin du. Gaur egun, berak ditu partaide gehien, ia 300.000 bazkide, eta bere ondareak kudeaturiko kopuru osoaren % 46 gainditzen du.  

Egoitza Donostian daukan ‘Baskepensiones BGAEk’ baliabideen egitura propioa dauka: BGAEak administratzen aditua den lan-taldea, mota honetako erakundeak ikuskatzeaz arduratzen den Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan dagoena. Gaur egun, Kutxabankek 77 aurreikuspen-plan ditu merkatuan. Bere plan eskaintzaren barruan, diru-planak, errenta finkokoak, errenta aldakorrekoak, mistoak eta bermatuak daude, eta edozein inbertsio mota egiteko aukera eskaintzen dute.