Un nuevo fondo de renta fija de Kutxabank ofrece una rentabilidad del 2% TAE en sólo 26 meses de plazo

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )
  • ‘Kutxabank RF Octubre 2015 FI’ invierte gran parte de sus activos en deuda pública del Estado y puede contratarse desde 100 euros.
  • El nuevo producto está dirigido a inversores de perfil moderado que buscan una rentabilidad definida en la fecha de vencimiento de la cartera.

Kutxabank acaba de lanzar al mercado ‘RF Octubre 2015 FI’, un nuevo fondo de inversión de renta fija con una rentabilidad objetivo del 4,42% sobre la inversión inicial (2% TAE), siempre que ésta se mantenga hasta el fin del periodo, establecido, el 30 de octubre de 2015. Esta atractiva rentabilidad potencial se sitúa muy por encima de los tipos actuales de referencia del mercado (el Euribor a 12 meses quedó fijado a finales de junio en torno al 0,50%).

En concreto, se trata de un fondo que pertenece a la categoría de fondos de renta fija de gestión pasiva. ‘Kutxabank RF Octubre 2015 FI’ invierte gran parte de sus activos en deuda pública del Estado y mantiene estable la estructura de la cartera hasta su vencimiento. Todo ello ofrece un buen equilibrio entre rentabilidad y riesgo.

El nuevo fondo, que permite contrataciones desde 100 euros y sin límite máximo, se configura como una alternativa interesante para aquellos inversores de perfil moderado que tengan como objetivo mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la cartera  y que busquen, a su vez,  obtener una rentabilidad definida.

No obstante, para aquellos supuestos en los que el partícipe precise disponer de su inversión antes de la fecha de vencimiento, se ha establecido una ventana de  liquidez en 2014 en la que no se aplicarán comisiones de reembolso y en la que la disposición se realizará siempre a valor de mercado.

 

Kutxabanken errenta finkoko fondo berriak %2ko UTB errentagarritasuna eskaintzen du, soilik 26 hilabeteko epean

  • ‘Kutxabank 2015ko Urria EF’ fondoak aktiboen zati handi bat Estatuko zor publikoan inbertitzen du eta 100 eurotik abiatuta kontratatu daiteke
  • Zorroari ezarritako epealdian errentagarritasun zehatza nahi duten profil ertaineko inbertsoreei zuzendua dago produktu berria

  ‘Kutxabank 2015ko Urria EF’ inbertsio fondoa jaulgi du merkatura Kutxabankek, errenta finkoko inbertsio fondo berria da eta hasierako inbertsioaren %4,42ko errentagarritasuna du helburu (%2 UTB), beti ere inbertsioa epealdia amaitu arte mantentzen bada, hau da, 2015eko urriaren 30era arte. Errentagarritasun erakargarria lortzeko aukera hau merkatuan dauden erreferentziazko tipoen oso gainetik kokatzen da (ekainaren amaieran %0,50 inguruan gelditu baitzen12 hilabeteko Euribor indizea).

Zehatz esanda, kudeaketa pasiboa duten errenta finkoko fondoen kategorian kokatzen da produktu hau. ‘Kutxabank 2015ko Urria EF’ fondoak bere aktiboen zati handi bat Estatuko zur publikoan inbertitzen du eta epea amaitu bitartean zorroaren egitura egonkor mantentzen du. Horrek guztiak oreka ona eskaintzen du errentagarritasunaren eta arriskuaren artean.

Fondo berria 100 eurotik abiatuta kontratatu daiteke eta ez du gehiengo mugarik. Alternatiba interesgarria izan liteke profil ertaina duten inbertsoreentzat, beti ere beraien helburua inbertsioa epealdia amaitu artean gordetzea bada eta, aldi berean, errentagarritasun zehatza lortu nahi badute.

Hala eta guztiz ere, partaideak epea amaitu baino lehen inbertsioa berreskuratu nahi badu, 2014. urtean likidotasun lehio bat ezarri da. Data jakin horretan ez da berreskurapen-komisiorik ezarriko eta merkatuko balorearen arabera egingo da ordainketa.