‘Kutxabank RF Enero 2018’, un nuevo fondo con una rentabilidad objetivo del 8,25% (2%TAE)

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )
  • Es un fondo de inversión de renta fija que aprovecha la rentabilidad superior que continúa ofreciendo la deuda estatal.
  • Se puede contratar a partir de 100 euros, con un plazo de 48 meses.

Kutxabank ha comenzado la comercialización de ‘Kutxabank RF Enero 2018’, un nuevo fondo de inversión de renta fija que tiene un objetivo de rentabilidad muy atractivo del 8,25% sobre la inversión inicial (2%TAE).

Este nuevo producto forma, que parte de la oferta de fondos de inversión de renta fija de Kutxabank, invertirá la mayor parte de su patrimonio en deuda pública española, que continúa ofreciendo un potencial de rentabilidad muy atractivo y superior a los tipos actuales de referencia del mercado, principalmente el Euribor a 12 meses, que se situaba en torno al 0,49% a finales del mes de noviembre. Aunque las rentabilidades de la deuda pública española se han reducido de manera considerable en los últimos meses a causa de una mayor confianza por parte de los inversores, continúa habiendo valor en los plazos más largos de la curva.

La estructura de la cartera de ‘Kutxabank RF Enero 2018’ se mantendrá estable durante los 48 meses de vigencia de la emisión y ofrece un buen equilibrio entre rentabilidad y riesgo. El nuevo producto está dirigido a personas que tengan como objetivo mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento, fijada para el 31 de enero de 2018. ‘Kutxabank RF Enero 2018’ permite contrataciones desde 100 euros sin límite máximo.

Además de la atractiva fiscalidad de los fondos, quienes opten por este producto podrán disponer de la inversión antes del fin del periodo de vencimiento, con precios de mercado y sin comisiones, siempre que la disposición de efectivo se realice en los dos periodos de liquidez establecidos.

Dentro de la campaña de lanzamiento de ‘Kutxabank RF Enero 2018’, los fondos que provengan de otras entidades se podrán beneficiar, en determinadas circunstancias, de un incentivo que podrá alcanzar el 1% del importe traspasado. Dicha bonificación se abonará en una cuenta vista en el momento en que se materialice el traslado. 

 

‘Kutxabank EF 2018 Urtarrila’, %8,25eko errentagarritasuna (%2 UTB) helburu duen fondo berria

  • Errenta finkoko inbertsio fondo honek Estatuko zorrak eskaintzen duen errentagarritasun handiagoa aprobetxatzen du
  • 100 eurotik abiatuta kontratatu daiteke, 48 hilabeteko epearekin

‘Kutxabank EF 2018 Urtarrila’ izeneko fondoa merkaturatu du Kutxabankek, errenta finkoko inbertsio fondo berria da eta oso errentagarritasun erakargarria du, hasierako inbertsioaren %8,25ekoa (%2 UTB) hain zuzen ere.

Produktu berri honek Kutxabanken errenta finkoko inbertsio fondoen eskaintza osatzen du eta bere ondarearen zatirik handiena Espainiako zor publikoan inbertituko du, errentagarritasun aukera oso erakargarriak eskaintzen baititu, egun merkatuan dauden batez besteko tipoenak baino hobeak, hau da, 12 hilabeterako Euriborra baino lehiakorragoak, indize hau %0,49an kokatzen baitzen azaroaren amaieran. Azken hilabeteetan, eta inbertsoreek izan duten konfiantza handiagoaren eraginez, espainiar zor publikoaren errentagarritasunak era esanguratsuan murriztu egin dira, baina, hala ere, epe luzeagoetan balorea ematen jarraitzen dute. 

‘Kutxabank EF 2018 Urtarrila’ fondoaren zorroak egitura egonkorra izango du jaulkipenak irauten duen 48 hilabeteetan eta oreka ona eskaintzen du errentagarritasunaren eta arriskuaren artean. Produktu berri hau inbertsioa epea amaitu bitartean mantendu nahi duten inbertsoreei zuzendutakoa da, hau da, 2018ko urtarrilaren 31ra arteko epea gorde nahi dutenei zuzendua. ‘Kutxabank EF 2018 Urtarrila’ 100 eurotik abiatuta kontratatu daiteke eta ez du gehiengo mugarik.

Fondoek berez duten errentagarritasun erakargarriaz gain, produktu hau aukeratzen dutenek inbertsioa epea amaitu baino lehen berreskuratzeko aukera izango dute, merkatuko prezioetan eta komisiorik gabe, beti ere efektiboa aurrez ezarritako bi likidotasun-epealdietan jasotzen bada.

‘Kutxabank EF 2018 Urtarrila’ fondoaren jaulkipen kanpaina dela eta, beste finantza erakundeetatik datozen fondoek, ekarritako zenbatekoaren %1era iritsi litekeen pizgarria jaso dezakete kasu zehatz batzuetan. Bonifikazio hori ageriko kontu batean ordainduko da traspasoa gauzatzen den unean.