El Gobierno vasco destina 26 millones de euros para proyectos de pymes innovadoras

Publicado el por N.B // REDACCIÓN (autor)

 (photo: MIKEL ARRAZOLA)
  • El programa Gauzatu Industria de ayudas en concepto de anticipos reintegrables, contempla aportaciones de hasta el 35% de la inversión.
  • El pasado año, con un presupuesto similar por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, se pusieron en marcha 53 nuevos proyectos y se movilizó una inversión de casi 117 millones de euros.
  • Las ayudas pueden solicitarse hata el próximo 11 de julio en tanto no se haya agotado la partida presupuestaria.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, a través de su agencia empresarial SPRI, ha abierto el programa Gauzatu de este año, dirigido a proyectos innovadores y tecnológicos de las pymes vascas. El Gobierno vasco ha destinado una partida de 26 millones de euros, similar a la del pasado año, cuando este programa posibilitó la puesta en marcha de 53 nuevos proyectos (17 tecnológicos y 36 innovadores). Todo ello supuso una inversión de las empresas de casi 117 millones de euros.

Las ayudas, bajo la forma de anticipos reintegrables, pueden solicitarse hasta el próximo 11 de julio a través de la web de spri (www.spri.es en el apartado de ayudas) en tanto no se haya agotado la partida presupuestaria.

El programa Gauzatu-Industria está enfocado únicamente a las pymes. Se centra en marcar y apoyar condiciones que favorezcan la capacidad de emprender y asumir riesgos en empresas con altos índices de base tecnológica y/o innovación. La pretensión del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad es que las empresas puedan desarrollar nuevos productos o introducir productos tradicionales en nuevos mercados, o conseguir mejoras tecnológicas en los procesos de fabricación que aumenten la productividad de las empresas vascas. En esta línea, tienen también su lugar las inversiones en tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Los proyectos susceptibles de apoyo deben alcanzar una inversión mínima de 120.000 euros, y deberán generar, al menos, 3 empleos en un periodo de 36 meses. La ayuda del Gobierno a estas nuevas empresas tiene como límite máximo el 35% de la inversión, con un máximo así mismo de 1.5 millones de euros por proyecto.

El Gobierno Vasco continúa impulsando así fórmulas de financiación tal y como se viene subrayando con la política de reactivación económica para que las empresas puedan conseguir recursos para generar actividad económica dentro de Euskadi.

 

Eusko Jaurlaritzak 26 milioi bideratu ditu ETE berritzaileen proiektuentzat

  • Aurrerakin itzulgarrien bidez laguntzeko Gauzatu Industria programak inbertsioaren %35erainoko laguntzak aurreikusten ditu.
  • Iaz Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak antzeko aurrekontu zuzkidura izan zuen; kopuru horrekin 53 proiektu berri jarri ziren martxan eta enpresek ia 117 milioi euroko inbertsioa eragin zuten.
  • Laguntzak uztailaren 11ra arte eskatu daitezke, aurrekontua arinago agortzen ez bada.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak, SPRI enpresa agentziaren bitartez, ireki du euskal ETEen proiektu berritzaile eta teknologikoei zuzendutako Gauzatu programaren aurtengo edizioa. Iazko antzera, Eusko Jaurlaritzak 26 milioi euroko partida bat bideratu du Gauzatu programara, eta kontuan hartu behar da iaz kopuru horrekin 53 proiektu berri jarri zirela martxan (17 teknologiko eta 36 berritzaile). Enpresek, bestalde, ia 117 milioi euroko inbertsioa eragin zuten. Laguntzak aurrerakin itzulgarri modura ematen dira eta datorren uztailaren 11ra arte eskatu daitezke SPRIren web orrian (www.spri.es, laguntzen atalean), aurrekontu partida lehenago agortzen ez bada.

GAUZATU-Industria programa ETEei soilik bideratuta dago. Bere helburua da oinarri teknologiko edota berritzaile handiko enpresetan ekintzailetzan jarduteko edo arriskatzeko gaitasuna hobetuko duten baldintzak markatzea eta babestea. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren asmoa da enpresek produktu berriak garatu ditzatela edo produktu tradizionalak sartu ditzatela merkatu berrietan, edo hobekuntza teknologikoak lortu ditzatela euskal enpresen produktibitatea handitzea helburu duten fabrikazio prozesuetan. Ildo horretakoak dira informazio eta komunikazio teknologietan (IKT) eginiko inbertsioak ere.

Laguntza jaso dezaketen proiektuek gutxienez 120.000 euroko inbertsioa egin behar dute eta gutxienez 3 lanpostu sortu beharko dituzte 36 hilabeteko epean. Jaurlaritzak enpresa berri hauei ematen dien laguntza gehienez inbertsioaren %35ekoa da eta 1,5 milioi euroko muga izango dute proiektuko.

Hala, Eusko Jaurlaritzak, ekonomia suspertzeko politikaren ildotik, finantzaketa formulak bultzatzen jarraitzen du, enpresek baliabideak lortu ditzaten jarduera ekonomikoa sortzeko Euskadin.