La Junta General de Accionistas de Kutxabank nombra a José Miguel Martín Herrera miembro del Consejo de Administración en representación

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )
  • La Junta General de Accionistas de Kutxabank nombra a José Miguel Martín Herrera miembro del Consejo de Administración en representación de Kutxa.
  • Aprueba el relevo del anterior consejero de la entidad guipuzcoana, Jesús María Echave, en el órgano de gobierno del Banco.
  • Martín Herrera ha sido designado miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Delegada de Riesgos en sustitución de Jesús María Herrasti, que pasa a formar parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

La Junta General de Accionistas de Kutxabank, ha acordado designar a José Miguel Martín Herrera como nuevo representante de Kutxa en el Consejo de Administración del Banco, en cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado 23 de mayo en el Consejo de Administración de la caja guipuzcoana.

La Junta de Accionistas, conforme a lo previsto en el Contrato de Integración, ha formalizado el cese del anterior consejero de Kutxa en Kutxabank, Jesús María Echave Román, cuya dedicación ha sido reconocida por este órgano de gobierno.

Asimismo, en la reunión que el Consejo de Administración de Kutxabank ha mantenido hoy, ha acordado nombrar a José Miguel Martín Herrera como miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Delegada de Riesgos de la Entidad. Martín Herrera sustituye en esta comisión a Jesús María Herrasti Erlogorri, quien ha sido designado miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Grupo financiero.

José Miguel Martín Herrera es arquitecto titulado en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en la especialidad de Urbanismo, área en la que inició su trayectoria profesional. En la III Legislatura del Gobierno Vasco fue Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente y en 1990 fue nombrado Parlamentario. Ha sido fundador y Presidente del Consejo de Administración de diversas sociedades públicas, como Visesa. En 1992 fue nombrado miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Urbanismo. Ese mismo año se reincorporó a la actividad privada y ha compatibilizado el ejercicio de su profesión con la pertenencia a los Consejos de Administración de entidades como Kutxa, Europistas, Bidegi o la Autoridad Portuaria de Pasaia. En la actualidad ocupa el cargo de Vicepresidente en el Consejo de Administración de Kutxa. 

 

Kutxabankeko Akziodunen Batzorde Orokorrak Jose Miguel Martin Herrera Administrazio Kontseiluko kide izendatu du Kutxaren ordezkari

  • Gipuzkoako erakundeak Bankuaren gobernu organoan orain arte zuen kontseilariaren, Jesus Maria Echaveren, ordezkoa izango da.
  • Martín Herrera Batzorde Eragileko eta Arriskuen Batzorde Delegatuko kide izendatu dute, aurrerantzean Ikuskaritza eta Betearazte Batzordekoa izango den Jesus Maria Herrastiren ordez.

Kutxabanken Akziodunen Batzorde Orokorrak Jose Miguel Martin Herrera Bankuaren Administrazio Kontseiluko kide izendatu du Kutxaren ordezkaritzan, Gipuzkoako aurrezki kutxak joan den maiatzaren 23an adosturiko akordioaren haritik.

Akziodunen Batzordeak, Bateratze Kontratuak jasotzen duenari jarraiki, aurrez Kutxaren izenean Kutxabankeko kontseilari izan den Jesus Maria Echave ordezkatzea onartu du, eta berak eginiko lana goretsi egin du gobernu organo honek.

Halaber, Kutxabanken Administrazio Kontseiluak gaur egin duen bileran, Jose Miguel Martin Herrera erakundeko Batzorde Eragileko eta Arriskuen Batzorde Delegatuko kide izendatzea ere adostu du. Martin Herrerak Jesus Maria Herrasti Erlogorri ordezkatuko du batzorde honetan, azken hau aurrerantzean finantza Taldeko Ikuskaritza eta Betearazte Batzordeko kidea izango baita. 

Jose Miguel Martin Herrera Madrilgo Goi Mailako Eskolan tituludun arkitektoa da, Hirigintza espezialitatean, eta arlo honetan hasi zuen, hain zuzen, bere ibilbide profesionala. Jaurlaritzaren III. Legealdian Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburua izan zen eta 1990ean Legebiltzarkide izendatu zuten. Visesa bezalako zenbait sozietate publikotan Presidente eta Administrazio Kontseiluko kidea izan da. 1992an Lan Publiko, Garraio eta Hirigintza Ministerioko Adituen Batzordeko kide izendatu zuten. Urte horretan bertan jarduera pribatura itzuli zen eta, bere lanbidean aritzeaz gain, garai horretan Administrazio Kontseilu desberdinetako kidea izan da, Kutxan, Europistasen, Bidegin edota Pasaiako Portu Agintaritzan, kasu. Gaur egun, Kutxako Administrazio Kontseiluko Presidenteordea da.