‘Baskepensiones Horizonte 2017’, el nuevo plan de previsión de Kutxabank con una rentabilidad potencial muy atractiva

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )
  • La rentabilidad objetivo a vencimiento del nuevo producto es del 2% TAE
  • El plan se puede combinar con un depósito a 6 meses para aumentar los rendimientos  

Dentro de su catálogo de planes de previsión y de pensiones, Kutxabank ha lanzado Baskepensiones Horizonte 2017, un producto de renta fija con una rentabilidad objetivo que puede alcanzar el 6,21% sobre la inversión inicial (2% TAE), siempre que se mantenga hasta la fecha de vencimiento, fijada el 31 de enero de 2017.

Se trata de un potencial de rentabilidad muy competitivo comparado con los tipos actuales de referencia a 3 años. Dada la propia estructura de la inversión, se trata de un plan de previsión que responde a las expectativas de personas con un perfil de ahorro conservador. 

Junto al atractivo potencial de rentabilidad, Baskepensiones Horizonte 2017 aporta interesantes ventajas en términos de fiscalidad, ya que las aportaciones individuales a EPSV conllevan reducciones en la base imponible general del IRPF.

Las contrataciones pueden realizarse desde 500 euros. El plazo de garantía es de 36 meses, en el periodo comprendido entre el 17 de enero de 2014 y el 31 de enero de 2017.

Este nuevo producto se puede simultanear con la fórmula de ahorro combinado denominada ‘Depósitopension’, que permite contratar un depósito a 6 meses de plazo. Este depósito ofrece una rentabilidad del 2%, con un importe mínimo de 4.000 euros.

 

Baskepensiones Horizonte 2017’, errentagarritasun potentzial oso erakargarria duen Kutxabanken aurreikuspen plan berria

  • Produktu berriaren muga-egunerako errentagarritasun helburua %2ko UTB  da
  • Plana 6 hilabeterako gordailu batekin konbina daiteke, etekinak handitzeko  

Aurreikuspen eta pentsio planen bere katalogoan, Baskepensiones Horizonte 2017 kaleratu du Kutxabankek. Errenta finkoko produktua dugu, hasierako inbertsioaren gainean (%2 UTB) %6,21eraino irits daitekeen errentagarritasun helburua duena, beti ere muga-eguneratze dataraino mantenduz gero. Muga-eguneratze data 2017ko urtarrilaren 31n dago finkatuta.  

Errentagarritasun potentzial oso lehiakorra da, gaur egungo 3 urterako erreferentzia-tasekin alderatuta. Inbertsioaren egitura bera dela-eta, aurrezki-profil kontserbadorea duten pertsonek espero dutenari erantzuten dion aurreikuspen plana da. 

Errentagarritasun potentzial erakargarriarekin batera, Baskepensiones Horizonte 2017 planak abantaila interesgarriak ematen ditu zergei dagokienez, BGAEtara egiten diren  norbanakoaren ekarpenek murrizketak ekartzen baitituzte, PFEZren zerga oinarri orokorrean.

Kontratazioak 500 eurotik gora egin daitezke. Berme-epealdia 36 hilabetekoa da, 2014ko urtarrilaren 17tik 2017ko urtarrilaren 31 artekoa, hain zuzen ere.  

Produktu berri hau ‘Depósitopension’ deritzon aurrezki konbinatu formularekin batera daiteke, 6 hilabeteko eperako gordailua kontratatzea ahalbidetzen baitu. Gordailu horrek %2ko errentagarritasuna ematen du, 4.000ko gutxieneko zenbatekoaz.